SKIANLEGG LEGGES PÅ IS

Holmestrand Skitunnel AS har vedtatt å legge arbeidet med helårs skianlegg i Holmestrandtunnelen og tilhørende prosjekter i Nordbyen på is. Grunnen er at de tre arealeierne Bane Nor Eiendom, Holmestrand kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke vil gå inn i et forpliktende utviklingsselskap med eksterne aktører. De mener at dette vil komplisere arbeidet med å utvikle den nye bydelen.

”Grunneierne ønsker åpenbart å se innholdet av Holmestrands nye kommuneplan før det er mulig å komme videre med konkrete prosjekter som helårs skianlegg for langrenn, skiskyting, paraidrett, hotell, svømmeanlegg med varmebasseng for revmatikere og en rekke andre aktiviteter og prosjekter. Skianlegget står alene økonomisk ikke godt på egne ben. Da er vi langt inne i 2023. HOSTAS finner det vanskelig å bearbeide mulige investorer under en slik tidshorisont,” sier daglig leder Øyvind Kvaal.

Han legger til: Vi beklager grunneiernes beslutning, men tar den til etterretning. Vi har ingen mulighet til å tenke utvikling av et innendørs skianlegg uten at dette ses i sammenheng med området som helhet. Grunneiernes videre arbeid og utvikling av Nordbyen vil vise om det i det hele tatt er mulig med en fremtidsrettet og attraktiv bruk av Holmestrandtunnelen.

HOSTAS har arbeidet med et helårs skianlegg i Holmestrandtunnelen siden 2015, bl.a. i samarbeid med Senter for Idrettsteknologi (SIAT/NTNU) og Universitetet i Sør-Øst Norge (økonomiplan). Energioverskudd og fornybare energiformer med ny teknologi ville gjøre bydelen til et fremtidsrettet sted å bo og være. Vi har lett etter det riktige tidspunktet til å finne investorer for skianlegget, i kombinasjon med andre prosjekter i Nordbyen, noe som ville redusere både investeringsbehov og samlede driftskostnader. Vi har definert det som ”Helårs skianlegg med nogo attåt”.  Grunneiernes mulighetsstudie for Nordbyen og et stadig økende behov for å finne gode løsninger for helårs skianlegg i Norge ga oss tro på at tidspunktet nå var riktig.

Sammen med konsulentselskapet Advansia presenterte HOSTAS den 17. mars 2020 resultatet av en omfattende utviklingsstudie for de tre grunneierne – med dannelsen av et utviklingsselskap, arbeid for å finne investorer og Advansia som partner på ”no cure no pay” basis. Studien og arbeidet med investorer ville ikke koste HOSTAS noe. Svaret fra grunneierne tyder altså på at de ønsker å se innholdet av Holmestrands nye kommuneplan før det er mulig å komme videre med konkrete prosjekter. Da er vi langt inne i 2023, åtte år etter at arbeidet med skianlegg startet. HOSTAS finner det vanskelig å bearbeide mulige investorer under en slik tidshorisont. Dermed mister vi dessverre også Advansia som støttespiller.

Opplegget som ble presentert for de tre grunneierne omfattet blant annet dannelsen av et eget utviklingsselskap. På vegne av dette selskapet ville Advansia søke etter investorer som ønsket å utvikle området i tråd med det mulighetsstudiet som er utarbeidet av de tre arealeierne. Investorene måtte ha tilstrekkelig kapasitet til å gå inn som 50% eiere og i neste omgang være med på å realisere utbyggingen. Utviklingen skulle skje etter en helhetlig utbyggingsplan for området. Fjelltunnelen, utviklet som et helårs skianlegg, ville ligge som en premiss for utviklingen av området. Under veis ville det være opp til de tre grunneierne å selge seg helt eller delvis ut av sine arealer for å skaffe midler til andre prosjekter, delta i hele plan- og utbyggingsfasen eller for eksempel beholde 50% av utviklingsselskapet.

Svaret fra arealeierne var altså negativt. Holmestrand Skitunnel AS legger derfor prosjektet på is. Websiden blir holdt ved like i tilfelle det skulle skje en endring i eiernes holdning.