Forprosjektet gjennomføres under ledelse av OP-AS i Sande, med støtte fra Grønmo Arkitekter. Denne organisasjonen har bl.a. spesialisert seg på arbeid med å finne grunnlag for og utarbeide søknader om offentlige tilskudd. Den øvrige tekniske staben er hentet fra NTNU i Trondheim og Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT). Staben fra SIAT består av fagpersonell innen geologi og energi og masterstudenter bl.a. med snøproduksjon som hovedområde. Som en del av NTNU-systemet er Olympiatoppen og Toppidrettssenteret ved Granåsen i Trondheim og Oslo deltakere i studien. Gudrun Reikvam ved SIAT/NTNU gjennomfører en markeds- og brukerstudie og svarene skal være inne innen 1. mai 2016.