Arbeidet med et forprosjekt er i gang. Dette er en mulighetsstudie som skal belyse utfordringer og muligheter for skianlegget. Blant de forholdene som skal gjennomgås er tunnelens tekniske standard, behovet for tekniske og andre fysiske anlegg, utforming av selve skianlegget og bygningsmasse, etablere system for produksjon av snø, avklare behov for snø og kulde og beregne tilgjengelig energi som kan brukes til andre formål i Holmestrand.

Et viktig element blir gjennomføringen av en behovs- og brukeranalyse. Samtidig avklares hvilken løypeprofil som er ønskelig og hvilke muligheter og begrensninger tunnelen gir. Det legges opp til såkalt universell utforming, som også legger til rette for handicapidrett og trening for paralympics.