Illustrasjonene er utarbeidet for å vise hvordan anlegget kan tenkes å se ut i terrenget, før det er foretatt en detaljert prosjektering. Illustrasjonene under overskriften “Skianlegg nord eller sør” kan speilvendes alt etter hvilken enda tunnelen anlegget bygges. Mulighetsstudien har valgt nordenden som det mest aktuelle stedet for hovedanlegget. I sør vil det da komme bakke og vendepunkt for skiløperne på veien tilbske til hovedinngangen og garderober. Ved bruk av illustrasjonene, vennligst oppgi kilden “Holmestrand Skitunnel AS”.

Skianlegg nord 1

skianlegg-nord-1

Skianlegg nord 2

skianlegg-nord-2

Skianlegg nord eller sør

skianlegg-nord-eller-sor

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-42-57

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-46-23

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-47-02

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-48-10

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-49-27

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-50-17

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-51-29

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-52-47

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-53-02

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-54-18

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-54-58

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-56-03

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-57-41

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-57-52

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-58-06

skjermbilde-2016-09-13-kl-21-58-21