Sluttrapporten skal være ferdig senest i september 2016, med en tydelig anbefaling om den videre driften av prosjektet. Rapporten blir grunnlaget for konseptvalg. Den skal også inneholde et kostnadsestimat som danner grunnlaget for finansiering. Åpning av anlegget kan finne sted i 2018-2019.

Det skal gjennomføres en kost/nytte-vurdering av skiprosjektet. Resultatet av denne vurderingen er en oversikt over hva prosjektet gir til kommunen og regionen og hvilke sideprosjekter som kan være aktuelle. Anlegget vil ligge i nærtilknytning til den nye bydelen i Holmestrand som skal bygges nord for tunnelen (Sjøskogen Sør og Sjøskogen Nord), med muligheter for overnatting, leie/eie boliger, maritime fritidsaktiviteter, bespisning og annen næringsvirksomhet. Vurderingen vil ellers se nærmere på bruk av overskuddsenergi og tilgjengelig kulde.

Last ned Mulighetsstudien