EESS AS ved Jens-Petter Aven (50%), Holmestrand Utvikling AS (50%) er nye eiere av Holmestrand Skitunnel AS (HOSTAS) etter at de har kjøpt ut de seks lokale idrettslagene som startet selskapet. Ny styreleder er Øistein Hjelmtvedt og Jens-Petter Aven er styremedlem.