Markedsgrunnlaget for et skianlegg i Holmestrand er i første rekke fylkene Vestfold, Telemark og Buskerud. Fylkene har samlet i overkant av 700.000 innbyggere. Det er et svært stort marked. Svært få av disse vil reise til et nytt anlegg i Lørenskog. I det hele tatt er Holmestrand og Lørenskog ikke konkurrenter, både av geografiske årsaker og fordi anlegget øst for Oslo blir et vinter-lekeland, noe helt annet anlegget i Holmestrand.

En fullstendig markedsanalyse for Holmestrand vil ikke foreligge før forprosjektet er ferdig i september 2016. HST har gjort en svært foreløpig analyse, basert på 1) et brukerestimat fra Botne Skiklubb og 2) fremskrevet utvikling i klima- og snøsituasjonen de siste par årene.

Antall årlige besøk fra medlemmene i Botne og Team Nordre Vestfold antas å ligge på nærmere 2500. Dette dreier seg ikke om antall personer, men antall besøk. Et forsiktig anslag for besøk fra ikke-medlemmer (ordinære turgåere, skoleklasser, fysisk trening, etc.) ligger på 2000-2500. Samlet kan besøk bare fra dette lokale nedslagsfeltet ligge på 4500-5000. Hvor stort besøket vil være fra resten av Vestfold vet vi ikke noe om, men det antas at det i alle fall vil ligge nærmere 10.000. I tillegg kommer besøk fra Telemark og Buskerud.

Et større antall aktive løpere fra Vestfold reiser hvert år til Torsby skitunnel i Sverige. Torsby er en landkommune med et areal som er større enn hele Vestfold fylke, men med bare 12.000 innbyggere. Anlegget har årlig 30.000-35.000 besøk og bærer seg godt økonomisk. Tilstrømningen til Torsby sier mye om hvilket potensial Holmestand har.