Holmestrand kommune ved bystyret blir en av tre parter som får sluttrapporten fra forprosjektet til uttalelse og godkjennelse høsten 2016. De øvrige partene er styret i Holmestrand Skitunnel AS (HST) og Vestfold Fylkesting. Dersom det er enighet om å gå videre med skiprosjektet, blir det etablert et nært samarbeide mellom HST og kommunen. Skianlegget vil fungere som en magnet for annen virksomhet i byen og inngå i utviklingen både for virksomhet sør og nord for tunnelen.