Prosjektets gjennomføres under ledelse av Kenneth Albin Olafsen, daglig leder for OP-AS i Sande. Han har med seg arkitekt fra Grønmo Arkitekter og en person som er spesialist på å finne grunnlag for offentlige tilskudd. Den øvrige tekniske staben er hentet fra NTNU i Trondheim og ledes av overingeniør Bjørn Aas ved Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT). Staben fra SIAT består fagpersonell innen geologi og energi og masterstudenter bl.a. med snøproduksjon som hovedområde. Som en del av NTNU-systemet er Toppidrettssenteret (STIF) ved Granåsen i Trondheim og Oslo deltakere i studien.