You are currently viewing Forprosjektet starter

Forprosjektet starter

Holmestrand 3. desember 2015: Vestfold Fylke har i dag innvilget søknad om tilskudd på 650.000 kroner fra regionale utviklingsmidler til gjennomføring av forprosjekt for ombygging av Holmestrand-tunnelen til helårs skianlegg for langrenn og skiskyting. Prosjektet omfatter en mulighetsstudie som skal se på tekniske, økonomiske og bygningsmessige sider ved bygging og drift av et skianlegg for breddeidrett.

– Dette er en merkedag for oss. Etter halvannet år med forberedelser, søknader og møter med administrasjon og politikere i Holmestrand kommune og Vestfold fylke er vi i gang med prosjektet. Fjorårets magre snøvinter og starten på denne vinteren er et tydelig bevis på at skiløpere i alle aldre og kategorier trenger anlegget. Dette blir ikke bare en tunnel med snø i. Anlegget blir en magnet for utvikling av næringslivet i området, sier styreleder og daglig leder i Holmestrand Skitunnel AS (HST) Øyvind Kvaal.

Holmestrand kommune har tidligere gitt et tilskudd på 290.000 kroner til prosjektet. Samlet betyr dette at Holmestrand Skitunnel AS (HST) dermed har tilstrekkelige midler til å gjennomføre studien. Prosjektet starter umiddelbart, under ledelse av daglig leder Kenneth Albin Olafsen i prosjektfirmaet OP-AS i Sande. En sluttrapport skal være ferdig i september 2016 og bl.a. omfatte et kostnadsbilde for bygging og drift. Forutsatt at rapporten gir et tilfredsstillende resultat, kan anlegget bygges og tas i bruk i 2018-2019.

De tekniske utredningene gjennomføres i nært samarbeid med Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) med NTNU i Trondheim og overvåkes av overingeniør Bjørn Aas (SIAT). Senter for Toppidrettsforskning (STIF) ved Granåsen i Trondheim, som er tilknyttet NTNU, deltar også i viktige deler av studien. Sentralt står studier av teknologi for snøproduksjon, bruk og gjenbruk av energi, kulde og vann, etablering av attraktive løypetraseer, universell utforming med anlegg for handicapidrett og eventuelle sideprosjekter for Holmestrand sentrum.

Ytterligere informasjon finnes på HST’s hjemmeside www.holmestrandskitunnel.no eller ved henvendelse til daglig leder/styreleder Øyvind Kvaal – telefon 900 76 910 – email oekvaal@online.no