You are currently viewing Samarbeid fylket og OL-arkitekt

Samarbeid fylket og OL-arkitekt

Arbeidet med å utforme hvordan anlegget kan se ut inne i selve tunnelen og utenfor begge ender i sør og nord er i gang. Dette skjer i et tett samarbeid mellom Vestfold fylkes eiendomssjef Øyvind Trygstad og HST’s arkitektfirma Terje Grønmo Arkitekter AS, som var en hovedarkitekt ved utformingen av OL-anlegget på Lillehammer. Vestfold fylke eier tunnelen og områdene langs veien i begge ender av tunnelen.

De to vil avklare hvilken del av anleggene som best bør plasseres utenfor tunnelen i sør og nord og i selve tunnelen. Samtidig er studenter med SIAT/NTNU og  Senter for Toppidrettsforskning (STIF) ved Granåsen i Trondheim i gang med utformingen av løypetraseen inne i tunnelen.

Det er lagt inn en ny illustrasjon på hjemmesiden. Illustrasjonen viser en mulig løsning for en 10×50 meter skytebane, bakke for langrenn og skiskyting og vendepunkt for løypene i to-tre etasjer utenfor tunnelen i sør. Skytebanen kan brukes som isflate for curling eller annen aktivitet når det ikke foregår skyting. Denne delen av anlegget er her plassert i veiskjæringen rett ut fra sørenden av tunnelen, med bratt fjell på vestsiden og en spektakulær glassfasade mot fjorden i øst. Bildet viser hvordan anlegget kan bli, men behøver nødvendigvis ikke bli slik når reguleringen og planene er ferdige og byggingen kan starte.