Pressemelding

Holmestrand 14. september 2016: Mulighetsstudien for Holmestrand Skitunnel viser et prosjekt med stort besøkspotensial og grunnlag for videre arbeid med å bygge ut Holmestrand-tunnelen til et helårs skianlegg. Konseptet har fremtidsrettet og realistisk teknologi og økonomi, og kan bli Europas mest optimale helårs vintersportsanlegg for langrenn, skiskyting og paraidrett. Fotavtrykket på klimasiden blir forbilledlig, med tillegg av overskuddsenergi som kan brukes til ”grønn” utvikling i Holmestrand sentrum. Dette blir det eneste helårs skianlegget i verden direkte knyttet til en togstasjon, noe som gir enkel adkomst og transport til anlegget og rimelige kostnader for brukerne.

Mildere klima og stadig færre dager med snø over store deler av landet utfordrer norsk skiidrett til å tenke annerledes. Sverige har snart tre helårs skianlegg, Finland seks, Mellom-Europa under ledelse av Tyskland er dels i tenkeboksen og har dels nye anlegg, mens Norge står uten ett eneste helårs skianlegg.

Holmestrand-studien introduserer ny og energivennlig teknologi, der målet er å skape ”lokale snøbyger” inne i tunnelen ved bruk av små dyser i taket. Roboter kan lage skispor om natten når anlegget ikke er i drift. Snøproduksjonen vil foregå ved bruk av overflatevann fra lokale kilder i stedet for drikkevann. Gjenbruk av energi tilfører byens sentrum nye utviklingsmuligheter.

Rapporten legger grunnlag for konseptvalg i en senere fase, beskriver veien videre, belyser utfordringer og muligheter, med tar ikke detaljert stilling til hva som skal bygges. Likevel anbefales at hovedanleggene legges nord for tunnelen med tilknytning til den nye jernbanestasjonen inne i fjellet på Vestfoldbanen og ny kyststi med rulleskiløype. Målet er å tilbakestille landskapet mot verneverdig bygningsmiljø til et parkområde, med Nordre Klev og Y-kirken som sentrale byggverk.

Anlegget vil være en integrert del av en omfattende byutvikling som vil skje i Holmestrand frem mot 2020. Samlet vil dette gi en utvikling som skaper positiv effekt for hele Vestfold-samfunnet. Investeringskostnadene er beregnet til 190 millioner kr (inkl. moms), med et årlig inntektspotesial på 12 millioner kr. Driftskostnader ligger i området 9 millioner kr i året.

Studien er gjennomført på vegne av Holmestrand Skitunnel AS (HST) som eies av Botne Skiklubb, Hof Idrettslag, Nordre Sande Idrettslag, Idrettslaget Ivrig, Sande Sportsklubb og Skoppum Idrettslag. OPAS fra Sande har hatt prosjektledelse, med støtte fra Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) ved NTNU og Terje Grønmo Arkitekter AS.

Holmestrand-tunnelen og utbyggingsarealer i begge ender av tunnelen eies av Vestfold fylkeskommune. Mulighetsstudien forutsetter at fylket overfører tunnelen til HST og at den omreguleres fra bilvei til idrettsanlegg for breddeidrett. Det er inngått intensjonsavtaler med lokale og nasjonale virksomheter for videre utvikling. De neste fasene vil omfatte arbeidet med organisering av fremtidig eierskap og drift, finansiering, forprosjekt, prosjektering av hele anlegget og bygging. Målet er at anlegget er i drift i 2019.

Hele studien finnes på hjemmesiden til HST – www.holmestrandskitunnel.no. For eventuelle spørsmål kontakt Øyvind Kvaal (daglig leder HST- oekvaal@online.no) tlf. 900 76 910, Bjørn Aas (overingeniør SIAT – bjorn.aas@ntnu.no), tlf. 971 71 814, og Kenneth Olafsen (prosjektleder OPAS – kenneth@op-as.no), telefon 982 64 480.