Mulighetsstudien startet

Vestfold fylkeskommune, Bane NOR Eiendom AS og Holmestrand kommune har startet arbeidet med mulighetsstudien for Holmestrand Nord. Fem firmaer leverte tilbud i konkurransen. Tre arkitektteam er valgt ut til parallelloppdrag som skal gjennomføres i løpet av de neste tre-fire månedene. Disse er:

  • A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators
  • DRMA AS, i samarbeid med Asplan Viak AS
  • Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Pir II Landskap, Rambøll Norge og Vista Analyse

I oppstartsmøte 10. desember presenterte Holmestrand Skitunnel sitt syn for hvilke områder det bør legges særlig vekt på i dette arbeidet. Bildepresentasjonen og den muntlige teksten finnes under ”Presentasjon” på denne hjemmesiden.