Bruker og besøksundersøkelse

  Gi oss ditt svar nå! Trykk på linken nedenfor og svar på spørsmålene. Holmestrand Skitunnel AS (HST) gjennomfører en forstudie med sikte på å bygge om den gamle biltunnelen i Holmestrand til et helårs anlegg for langrenn, skiskyting, curling og paraolympics vinteridrett. En del av forstudien innholder en undersøkelse om bruker- og besøksprofil. Vi ønsker at de som svarer på undersøkelsen skal svare innen 1. mai 2016. Når du trykket på linken nedenfor kommer du til noen få enkle spørsmål som vi ber deg svare på. Svarene bearbeides for oss av Senter for Idrettsanlegg og Teknologi ved NTNU i Trondheim.…

Fortsett å leseBruker og besøksundersøkelse

Brannteknisk bistand fra Norconsult

Det er inngått avtale mellom Norconsult i Tønsberg og Holmestrand Skitunnel AS ved Olafsen Prosjektadministrasjon AS om brannteknisk bistand for  mulighetsstudien. Dette arbeidet følger opp en rapport Norconsult utarbeidet for Vestfold fylkeskommune våren 2015 om "Holmestrandtunnelen - sikkerhetskrav ved alternativ gjenbruk". Studien tar for seg mulige driftstekniske forhold og løsninger og omfatter bl.a. vesentlige forhold som rømningssikkerhet, sambruk med Jernbaneverket og innsatsmuligheter for mannskaper ved ulykker eller vedlikehold. Holmestrand Skitunnel har som en forutsetning at skianlegget i tunnelen skal fungere som såkalt "sikkert sted". Norconsult utreder problemstillinger for alternative og mulige løsninger og utarbeidet et oppsummerende notat som en del av den fullstendige…

Fortsett å leseBrannteknisk bistand fra Norconsult

Samarbeid fylket og OL-arkitekt

Arbeidet med å utforme hvordan anlegget kan se ut inne i selve tunnelen og utenfor begge ender i sør og nord er i gang. Dette skjer i et tett samarbeid mellom Vestfold fylkes eiendomssjef Øyvind Trygstad og HST's arkitektfirma Terje Grønmo Arkitekter AS, som var en hovedarkitekt ved utformingen av OL-anlegget på Lillehammer. Vestfold fylke eier tunnelen og områdene langs veien i begge ender av tunnelen. De to vil avklare hvilken del av anleggene som best bør plasseres utenfor tunnelen i sør og nord og i selve tunnelen. Samtidig er studenter med SIAT/NTNU og  Senter for Toppidrettsforskning (STIF) ved Granåsen i Trondheim i gang med utformingen av løypetraseen inne i tunnelen. Det er…

Fortsett å leseSamarbeid fylket og OL-arkitekt

Saltvannsbasseng i Jollehavna

Holmestrand Skitunnel har bedt kommunen om å ta den såkalte "Jollehavna" i sentrum ut av reguleringsplanen for havneområdet. Grunnen til dette er behovet for å se utviklingen av landområdet på begge sider i en sammenheng, og mulighetene for å bygge om jollehavna til et saltvannsbasseng eller et badeland. Et slikt svømmeanlegg kan fyres opp med overskuddsenergi fra skitunnelen og spillvann fra Hydro. Et slikt saltvannsanlegg vil inngå i et unikt og svært attraktivt helårsanlegg for langrenn, skiskyting, småbåthavn, maritim fritid og vannsport langs aksen tunnelen, småbåthavnen og Langøya. Skianlegget skal holde en konstant temperatur på 0 til -3 grader. Nedkjøling av…

Fortsett å leseSaltvannsbasseng i Jollehavna

End of content

No more pages to load