Skivinteren blir kortere

I år 1900 var det 140 dager med skiføre på Bjørnholt i Nordmarka i Oslo. I 2100 vil det i være kun 30 dager med skiføre i snitt, mener Meteorologisk institutt. Global oppvarming og klimaendringer fører til at Norge blir varmere. I 2019 lå gjennomsnittstemperaturen 1,2 grader over normalen, ifølge Meteorologisk institutt. Temperaturendringen har flere omfattende ringvirkninger og konsekvenser. En av dem er at vinteren blir kortere. Vinterdager er definert som dager hvor middeltemperaturen er under 0 grader. – Sånne dager har det blitt færre av. Vinteren har blitt kortere, slår klimaforsker Reidun Gangstø Skaland ved Meteorologisk institutt fast under…

Fortsett å leseSkivinteren blir kortere

Mulighetsstudien startet

Vestfold fylkeskommune, Bane NOR Eiendom AS og Holmestrand kommune har startet arbeidet med mulighetsstudien for Holmestrand Nord. Fem firmaer leverte tilbud i konkurransen. Tre arkitektteam er valgt ut til parallelloppdrag som skal gjennomføres i løpet av de neste tre-fire månedene. Disse er: A-Lab AS, i samarbeid med Urban Creators DRMA AS, i samarbeid med Asplan Viak AS Dyrvik Arkitekter AS, i samarbeid med Pir II Landskap, Rambøll Norge og Vista Analyse I oppstartsmøte 10. desember presenterte Holmestrand Skitunnel sitt syn for hvilke områder det bør legges særlig vekt på i dette arbeidet. Bildepresentasjonen og den muntlige teksten finnes under ”Presentasjon”…

Fortsett å leseMulighetsstudien startet

Deltar i bydelstudie

Holmestrand Skitunnel er integrert i en konkurranse om mulighetsstudie for den nye bydelen Holmestrand Nord. Vestfold fylkeskommune, Bane Nor Eiendom og Holmestrand kommune er oppdragsgivere og arbeidet ledes av fylket. I løpet av vinteren (desember-mars) vil det utarbeides forslag til hvordan den nye bydelen kan utvikles. Dette betyr at arbeidet med å få på plass et innendørs anlegg for langrenn, skiskyting og paraidrett i Holmestrandtunnelen tar et viktig skritt videre. De bedriftene som konkurrerer om oppdraget har tilgang til mulighetsstudien som opprinnelig ble gjennomført av HOSTAS og har kunnskap om forretningsplanens konklusjon, nemlig at anlegget bare kan realiseres sammen med…

Fortsett å leseDeltar i bydelstudie

Nytt eierskap

EESS AS ved Jens-Petter Aven (45%), Holmestrand Utvikling AS (45%) og Øyvind Kvaal (10%) er nye eiere av Holmestrand Skitunnel AS (HOSTAS) etter at de har kjøpt ut de seks lokale idrettslagene som startet selskapet. Ny styreleder er Øistein Hjelmtvedt, Øyvind Kvaal er daglig leder og styremedlem og Jens-Petter Aven er styremedlem. Selskapet går over i en mer kommersiell fase, noe som gjorde det vanskelig for idrettslagene å fortsette som eiere fordi de, av hensyn til frivillig drift av lagene, ikke kan ta noen økonomisk risiko. De tre nye eierne har kjøpt ut Hof Idrettslag, Skoppum Idrettslag, Botne Skiklubb, Idrettslaget…

Fortsett å leseNytt eierskap

Helt nytt lyskonsept

En studie gjennomført av studenter ved Campus Kongsberg, Universitetet i Sør-Øst Norge, har utviklet et lyskonsept som skaper noe helt nytt i forhold til andre innendørs skianlegg. Konseptet skal bidra til å fjerne mye av inntrykket av at skiløperen befinner seg i en tunnel

Fortsett å leseHelt nytt lyskonsept

Pressemelding

Holmestrand 14. september 2016: Mulighetsstudien for Holmestrand Skitunnel viser et prosjekt med stort besøkspotensial og grunnlag for videre arbeid med å bygge ut Holmestrand-tunnelen til et helårs skianlegg. Konseptet har fremtidsrettet og realistisk teknologi og økonomi, og kan bli Europas mest optimale helårs vintersportsanlegg for langrenn, skiskyting og paraidrett. Fotavtrykket på klimasiden blir forbilledlig, med tillegg av overskuddsenergi som kan brukes til ”grønn” utvikling i Holmestrand sentrum. Dette blir det eneste helårs skianlegget i verden direkte knyttet til en togstasjon, noe som gir enkel adkomst og transport til anlegget og rimelige kostnader for brukerne. Mildere klima og stadig færre dager…

Fortsett å lesePressemelding

Syv intensjonsavtaler

Holmestrand Skitunnel (HST) har undertegnet i alt syv intensjonsavtaler med nasjonale og lokale virksomheter for det videre arbeidet med helårs skianlegg i Holmestrand. Avtalene spenner fra bygging av hotell, prosjektarbeid, drift av kafeteria, forskning og utviking, utdanning, trening og toppidrett til fremtidig bruk av overskuddsenergi i andre typer virksomheter i sentrum. Sammen med Hydro Aluminium Rolled Products AS vil HST danne et utvalg som skal utrede omfanget og mulig bruk av den energien de to virksomhetene har tilgjengelig. Dette dreier seg om energi i form av spillvarme og overskuddsvarme som kan komme nærmiljøet til gode i til drift av badeanlegg,…

Fortsett å leseSyv intensjonsavtaler

Forprosjektet starter

Holmestrand 3. desember 2015: Vestfold Fylke har i dag innvilget søknad om tilskudd på 650.000 kroner fra regionale utviklingsmidler til gjennomføring av forprosjekt for ombygging av Holmestrand-tunnelen til helårs skianlegg for langrenn og skiskyting. Prosjektet omfatter en mulighetsstudie som skal se på tekniske, økonomiske og bygningsmessige sider ved bygging og drift av et skianlegg for breddeidrett. - Dette er en merkedag for oss. Etter halvannet år med forberedelser, søknader og møter med administrasjon og politikere i Holmestrand kommune og Vestfold fylke er vi i gang med prosjektet. Fjorårets magre snøvinter og starten på denne vinteren er et tydelig bevis på at…

Fortsett å leseForprosjektet starter

End of content

No more pages to load